GẠO PHỔ THÔNG

Gạo Sóc Trăng ST24

25.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo Sóc Trăng ST21

20.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo tám Thái Lan Hoa Ly

36.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo tám thái đỏ

36.000,00 

GẠO LỨT - GẠO THẢO DƯỢC

Gạo đỏ huyết rồng

39.000,00 

GẠO LỨT - GẠO THẢO DƯỢC

Gạo thảo dược tím Sóc Trăng

39.000,00