GẠO PHỔ THÔNG

Gạo tám Thái Lan Hoa Ly

36.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo tám thái đỏ

36.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo khang dân

12.000,00 

GẠO PHỔ THÔNG

Gạo xi mềm

12.000,00 

GẠO LỨT - GẠO THẢO DƯỢC

Gạo đỏ huyết rồng

39.000,00 

GẠO LỨT - GẠO THẢO DƯỢC

Gạo thảo dược tím Sóc Trăng

39.000,00