Gạo Q5

  • Chuyên cung cấp hàng nguyên liệu sản xuất, bếp ăn
  • Có hóa đơn đỏ
  • Đầy đủ giấy ATTP, VAT, kiểm nghiệm sản phẩm
  • Miễn phí mẫu

Nhận báo giá qua 0979 832 695